Projektid

Projekt „Alcantra OÜ mööblitootmise ressursitõhususe tagamine” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust.

Projekt „Alcantra OÜ mööblitootmise ressursitõhususe tagamine” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust.

Projekti lühikokkuvõte:

Projekti eesmärgiks on ressursitõhusa automaatse CNC-töötlemiskeskuse kasutuselevõtt freesimise jaoks Alcantras.

Projekti tulemusena väheneb praagi tekkimine, paraneb ressursikasutusja suureneb tootmisvõimsus.
Projekti tulemusena on rakendatud uus ja ressursitõhusCNC-töötlemiskeskus freesimistööde elluviimiseks. Tulemusenaressursikasutus paraneb 2,9% võrra.

Toetuse summa (EUR):157050

Soovid meiega koostööd teha?

Oleme alati avatud erinevatele pakkumistele ning leiame üheskoos erinevad lahendused.